POR FAVOR, TEN EN CUENTA QUE: Esto es una previsualización de la encuesta, las respuestas NO serán guardadas. Si desea llenar la encuesta, haga clic aquí.

ENQUESTA PER A INSTAL·LADORS D'AIRE CONDICIONAT

Encuesta finalizada.

Benvolgut instal·lador,

Us enviem aquesta enquesta per estudiar les casuístiques que es produeixen en el reciclatge de residuus derivats de la instal·lació o desinstal·lació d'aparells d'aire condicionat.

És important poder conèixer les diferents situacions en el procés de reciclatge per tractar de millorar la cadena i emprendre inciatives que ajudin a incrementar el corrcete reciclatge dels residus que es generen.

Per aquest motiu, us agrairíem que pugueu dedicar uns minuts a contestar les preguntes que es detallen a continuació.

L'enquesta és totalment anònima i el resultat servirà per emprendre iniciatives que serveixin per promoure millores en aquest àmbit.

Gràcies pel seu temps. Atentament,

FEDERACIÓ DE GREMIS D'EMPRESES INSTAL·LADORES DE CATALUNYA (FEGICAT)

ECOTIC

1 Quin tipus d'instal·lacions realitza?
Respuesta requerida

2 A on adquireix els aparells d'aire condicionat?
Respuesta requerida

3 Indiqui aproximadament el percentatge d'unitats d'aire condicionat retirades respecte les instal·lades durant una campanya anual?
Respuesta requerida

Si es retiren les mateixes unitats que s'instal·len el percentatge seria del 100%. Si només s'instal·len, sense retirar (p.e. obra nova) el percentatge seria del 0%.

4 Què fa actualment amb els aparells d'are condicionat que retira?
Respuesta requerida

5 Què fa actualment amb els gasos dels aparells d'aire acondicionat substituïts?
Respuesta requerida

6 Si a la pregunta anterior ha triat la "lliuro les bombones a un gestor de gasos fluorats. Posteriorment:
Respuesta requerida

7 Estaria interessat en poder gestionar els gasos fluorats juntament amb els equips d'aire condicionat (servei integral AA)?
Respuesta requerida

8 Estaria interessat en poder gestionar altres residus elèctrics (lluminàries, llums, etc.) així com altres residus (olis, sepiolita, draps amb oli, etc.) juntament amb els equips d'aire condicionat?
Respuesta requerida

9 Li sembla que la compensació que ofereix Fundació ECOTIC per aires condicionats es troba en preu de mercat?
Respuesta requerida

10 Estaria interessat en rebre assessorament per a la tramitació del NIMA (número d'identificació mediambiental?
Respuesta requerida

11 Quins altres serveis d'assessorament sobre el reciclatge podrien ser del seu interès?

1500 caracteres restantes