.

Využívání ironie v online textové komunikaci

Dobrý den,

rád bych vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku zaměřeného na používání ironie v online komunikaci, který je součástí mé bakalářské práce. Tento dotazník si klade za cíl lépe porozumět tomu, jak lidé využívají ironii v textové online komunikaci, jak ji rozpoznávají a jaké faktory ovlivňují její používání.

Dotazník je anonymní a veškeré poskytnuté informace budou použity výhradně pro účely tohoto výzkumu. Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 15–20 minut.

Dotazník můžete vyplnit jak na svém počítači, tak i mobilním telefonu. Upřednostněte ale prosím zařízení, které využíváte častěji ke komunikaci v chatovacích aplikacích.

V případě dotazů nebo zájmu o výsledky výzkumu se na mě můžete obrátit na: 68782044@fsv.cuni.cz.

Děkuji vám za váš čas a ochotu. Vyplnění dotazníku mi velmi pomůže!

s pozdravem

Michael Benda

Zabezpečeno

První část dotazníku je zaměřená na to, jakým způsobem využíváte chatovací aplikace a jaké jsou vaše digitální dovednosti.


Pečlivě si přečtěte každou otázku předtím, než na ní odpovíte.

1

Používáte chatovací aplikace a platformy?

Chatovacími aplikacemi jsou myšlené služby pro rychlé odesílání zpráv jako je například WhatsApp, Messenger, iMessage, chaty integrované v sociálních sítích Facebook a Instagram a podobné.
2

Jak často používáte následující chatovací aplikace?

Vyberte jednu možnost na každém řádku.
3

Využíváte i nějakou jinou chatovací aplikaci? Pokud ano, tak jakou a jak často?

Pokud nepoužíváte žádnou jinou aplikaci krom výše uvedených, toto pole nevyplňujte.
4

K čemu chatovací aplikace využíváte?

Vyberte jednu možnost v každém řádku.
5

Používáte chatovací aplikace i pro jiné účely, které nebyly zmíněny výše? Pokud ano, pro jaké?

Pokud ne, toto pole nevyplňujte.
6

Používáte ve své online komunikaci emoji nebo emotikony?

Emoji jsou malé obrázky používané k vyjádření emocí, předmětů nebo situací. Například: 😊 nebo 🍀 . Emotikony jsou kombinace znaků, které vytvářejí jednoduché obrázky nebo výrazy obličeje. Například: :-) nebo <3.
7

Jaká zařízení připojená k internetu využíváte?

Vyberte všechna zařízení, která využíváte.
8

Jak často používáte chatovací aplikace na jednotlivých zařízeních?

Vyberte jednu možnost v každém řádku.
9

Pokud používáte chatovací aplikace i na jiných zařízeních, uveďte prosím jak často.

Pokud jiná zařízení nepoužíváte, pole nevyplňujte.
10

Kolik času denně strávíte celkem na zařízeních s přístupem k internetu?

Vyberte jednu odpověď, která odpovídá vašemu dennímu průměru.
11

Kolik času trávíte denně na sociálních sítích?

Vyberte jednu odpověď, která odpovídá vašemu dennímu průměru.
12

Jakým způsobem používáte sociální sítě?

Vyberte jednu odpověď.
13

Jak byste popsal/a své digitální dovednosti?

Vyberte jednu odpověď.
14

V kolika letech jste začal/a využívat internet?

15

K čemu využíváte internet?

Zaškrtněte prosím všechny aktivity, které využíváte.

Následující část dotazníku bude věnována několika otevřeným otázkám, které se zaměřují na způsoby vyjadřování ironie.


Pečlivě si přečtěte pokyny a každou otázku předtím, než na ní odpovíte.

Upravte fráze podle pokynů tak, aby zněly pokud možno jednoznačně ironicky.


Pokyny:

V následující části dotazníku naleznete několik ukázek krátkých konverzací. Představte si, že tyto konverzace vedete vy s vaším kamarádem nebo kamarádkou. Vaším úkolem je upravit vždy poslední zprávu tak, aby vyzněla pokud možno jednoznačně ironicky.


K původní frázi můžete přidávat libovolné znaky a prvky. Musíte však zachovat původní text. Pokud budete přidávat nové slovo, můžete přidat pouze jedno, nebo jedno ustálené slovní spojení.

16

Upravte frázi: „Ty největší co jsi kdy viděl“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

KAMARÁD: Jaké porce dávají v té nové restauraci? VY: Ty největší, co jsi kdy viděl
17

Upravte frázi: „Vždyť ty chodíš vždy na čas“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

KAMARÁDKA: Promiň, přijdu o půl hoďky později. VY: Vždyť ty chodíš vždy na čas
18

Upravte frázi: „Ty jsi ale nemehlo“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

KAMARÁD: promiň, omylem jsem rozbil tvůj hrníček. VY: Ty jsi ale nemehlo
19

Upravte frázi: „Vypadáš v něm příšerně“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

VY: Líbí se ti ten nový oblek? KAMARÁD: Já vlastně nevím, co na něj říkáš ty? VY: Vypadáš v něm příšerně
20

Upravte frázi: „Vypadáš v něm úžasně“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

VY: Líbí se ti ten nový oblek? KAMARÁD: Já vlastně nevím, co na něj říkáš ty? VY: Vypadáš v něm úžasně
21

Upravte frázi: „jo tak, takže jen taková malá chybka“ podle pokynů výše tak, aby zněla jednoznačně ironicky.

VY: Co u vás dělali včera hasiči? KAMARÁDKA: Ani mi o tom nemluv. Soused odhodil nedopalek a chytil od toho celý záhon! VY: Jo tak, takže jen taková malá chybka

Gratuluji, to nejsložitější už máte za sebou. V poslední části dotazníku už vás čeká pouze několik uzavřených otázek.

22

Prosím označte, zda na vás následující texty působí vážně, nebo ironicky.

Vyberte jednu možnost v každém řádku.
23

Používáte při komunikaci přes chat ironii?

Vyberte pouze jednu odpověď.
24

Stává se vám, že osoba, se kterou komunikujete přes chat nepochopí váš ironický záměr?

Vyberte pouze jednu odpověď.
25

Stává se vám, že nepochopíte ironický záměr osoby se kterou komunikujete přes chat?

Vyberte pouze jednu odpověď.
26

Jak často využíváte následující emoji a emotikony k označení ironie v chatu?

Vyberte jednu možnost v každém řádku
27

Používáte ještě nějaké jiné emoji nebo emotikony k označování ironie?

Pokud ne, toto pole nevyplňujte.
28

Setkal/a jste se ještě s nějakými jinými emoji nebo emotikony, které byly použity k signalizování ironie?

Pokud ne, toto pole nevyplňujte.
29

Jak často využíváte následující symboly a slova k označení ironie v chatu?

Vyberte jednu možnost v každém řádku.
30

Používáte ještě nějaké jiné symboly nebo slova k označování ironie?

Pokud ne, toto pole nevyplňujte.
31

Setkal/a jste se ještě s nějakými jinými symboly nebo slovy, která byla použita k signalizování ironie?

Pokud ne, toto pole nevyplňujte.
32

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte pouze jednu odpověď.
33

Jaké je vaše pohlaví

Vyberte pouze jednu odpověď.
34

Jak velká je obec ve které žijete?

Vyberte pouze jednu odpověď.
35

Jaký je váš věk?

Vyberte pouze jednu odpověď.

Děkuji vám za vyplnění dotazníku! Pokud máte jakékoliv další poznámky, návrhy nebo chcete zmínit něco důležitého, co nebylo v dotazníku uvedeno, neváhejte to uvést níže. Zároveň pokud máte zájem o výsledky výzkumu, můžete mi zde zanechat váš e-mail na který vám je v průběhu srpna zašlu.

36

prostor pro cokoliv, co vás napadne

37

výsledky výzkumu

Vyberte jednu odpověď
Děkuji za váš čas a poskytnuté odpovědi.

Pokud vám dotazník přišel zajímavý, můžete ho sdílet mezi své přátele, a pomoc mi tak získat další odpovědi.