Hospodaření s dešťovou vodou

Vážení zájemci o systém hospodaření s dešťovou vodou,

věnujte prosím čas tomuto krátkému dotazníku. Je potřeba uvést několik podstatných informací, abychom mohli nakonfigurovat správnou sestavu Vaší jímky na dešťovou vodu. Druhé kolo dotací by mělo být zveřejněno 07.08.2017. O její zveřejnění a dalším doporučeném postupu k úspěšnému získání dotace Vás budeme informovat e-mailem.