Powered by

Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19

Cílem výzkumu, který do 15. července 2020 probíhá v celé Evropě, je zjistit, jak pandemie Covid-19 (koronaviru) ovlivnila naše chování a postoje týkající se jídla. Vaše účast v tomto průzkumu je pro nás velmi důležitá a pomůže nám porozumět klíčovým otázkám potravinového systému, který tvoří důležitou součást našich životů. Přispěje také k poznání, jak by se mohl náš potravinový systém v budoucnu zlepšit. Vyplnění tohoto dotazníku Vám zabere asi 20 minut.

Pokud není otázka vysloveně zaměřena jinak, odpovídejte prosím za všechny členy Vaší domácnosti, kteří obvykle obstarávají, připravují a konzumují jídla, nikoli pouze za sebe jako jednotlivce. Pokud sdílíte domácnost s dalšími členy, kteří by mohli znát odpovědi na určité otázky lépe než Vy, nebojte se jich zeptat. Ujistěte se ale, že dotazník vyplníte za domácnost pouze jednou.

Výzkum je realizován ve spolupráci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ústavu geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Anglické stránky s podrobnějšími informacemi o výzkumu naleznete zde.

● Všechna data jsou zcela anonymní a jsou považována za důvěrná ve všech stadiích výzkumu.

● Ve zprávách z výzkumu se objeví pouze anonymně zpracované statistické výsledky.

● Tento průzkum je 100% v souladu s GDPR zásadami. Pro víc informací viz: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/eu-data-protection-rules_cs

● Tento výzkum je nezávislou vědeckou aktivitou, která není nijak ovlivněna komerčními ani politickými subjekty.

● V jakékoliv fázi dotazníku můžete jeho vyplňování ukončit. Budeme Vám ale vděční, pokud dotazník vyplníte celý.

Spustit dotazník