Vysvědčení pro dětské oddělení a T-klub KKD Vyškov 2020

Dobrý den,

věnuj prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak často navštěvuješ dětské oddělení
Povinná odpověď

2 Jak často navštěvuješ T-klub
Povinná odpověď

3 Knihovnice je
Povinná odpověď

4 Výběr knih a časopisů je
Povinná odpověď

5 Co potřebuji, najdu v knihovně
Povinná odpověď

6 Otevírací doba dětského oddělení mi
Povinná odpověď

7 Prostředí v knihovně je
Povinná odpověď

8 Jaké jsou akce v dětském oddělení?
Povinná odpověď

9 Jaké jsou akce v T-klubu?
Povinná odpověď

10 Jak často využíváš Webíček malých čtenářů?
Povinná odpověď

11 Jak často navštěvuješ FB profil T-klubu?
Povinná odpověď

12 Jakou známku bys dal/a dětskému oddělení?
Povinná odpověď

13 Jakou známku bys dal/a T-klubu?
Povinná odpověď

14 Jsem
Povinná odpověď

15 Můj věk
Povinná odpověď

16 Bydlím
Povinná odpověď