Průzkum spokojenosti uživatelů Knihovny Karla Dvořáčka 2020

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

1 Jak často navštěvujete prostory knihovny?
Povinná odpověď

2 Jak často navštěvujete webovou stránku knihovny?
Povinná odpověď

3 Jak často navštěvujete náš profil na Facebooku?
Povinná odpověď

4 Jak často navštěvujete náš profil na Instagramu?
Povinná odpověď

5 Knihovnu a její služby využíváte pro:
Povinná odpověď

6 Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny?
Povinná odpověď

7 Co Vám na provozní době nevyhovuje? Napište prosím své připomínky a náměty.

Zbývá 1500 znaků

8 Jak jste spokojen/a s následujícími službami knihovny?
Povinná odpověď

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevyužívám
Výpůjční služby
Přístup k internetu
Meziknihovní výpůjční služby
Informační a rešeršní služby
Kulturní pořady
Vzdělávací pořady

9 Jak jste spokojen/a s nabídkou fondu knihovny?
Povinná odpověď

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevyužívám
Beletrie
Naučná literatura
Denní tisk a časopisy
Elektronické databáze
Audioknihy
E-knihy
Hudební CD

10 Máte nějaké připomínky či náměty k fondu knihovny? Sdělte nám je prosím.

Zbývá 1500 znaků

11 Umožňují Vám webové stránky knihovny nalézat informace o knihách v našem fondu a našich službách? Např. kalendář akcí, otevírací doba, on-line katalog apod.
Povinná odpověď

12 Jaké informace na našich webových stránkách obvykle nemůžete nalézt nebo zcela chybí?

Zbývá 1500 znaků

13 Pomáhá Vám knihovna v dostatečné míře získat informační dovednosti, které potřebujete? Např. při vyhledávání v katalogu, v databázích, na internetu apod.
Povinná odpověď

14 Uvítal/a byste nějaký kurz pro zlepšení Vašich informačních dovedností? Prosím sdělte nám své náměty.

Zbývá 1500 znaků

15 Jste spokojen/a s prostory knihovny?
Povinná odpověď

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
velmi nespokojen/a
nevím, nemohu odpovědět
velikost knihovny
sociální zařízení
technické vybavení

16 Máte nějaké připomínky či náměty k prostorům a vybavení (i technické) knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

17 Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny?
Povinná odpověď

určitě souhlasím
spíše souhlasím
spíše nesouhlasím
určitě nesouhlasím
Pracovníci knihovny jsou vstřícní
Pracovníci knihovny mají dostatečnou úroveň odborných znalostí, aby mohli plnit mé požadavky

18 Máte nějaké připomínky či náměty k zaměstnancům knihovny? Prosím napište nám je.

Zbývá 1500 znaků

19 Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou?
Povinná odpověď

20 Vaše bydliště je
Povinná odpověď

21 Jste
Povinná odpověď

22 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

23 Jste
Povinná odpověď

24 Máte připomínky či náměty, které by podle Vás mohly přispět ke zlepšení služeb naší knihovny? Napište je prosím zde:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků