Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Anketa Univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí studenti, vážení pedagogové a kolegové, všichni čtenáři, uživatelé a návštěvníci knihoven ZČU,

rádi bychom znali Váš názor na současný stav služeb, které poskytuje Univerzitní knihovna, abychom v budoucnu mohli vyjít co nejvíce vstříc Vašim potřebám. Prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který má 24 otázek a jeho vyplnění Vám zabere asi 15 minut.

Průzkum je anonymní, uvítáme všechny Vaše názory a to i ty kritické. Pomohou nám i ti z Vás, kteří služeb knihoven ZČU využívají málo.

Na Vaše názory se těšíme. Děkujeme.

Zuzana Činátlová

Univerzitní knihovna ZČU, cinatlz@uk.zcu.cz