Powered by

Koncepce rozvoje VS 2021+

Vážená paní, vážený pane,

děkujeme Vám za Váš zájem o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem dotazníku je prostřednictvím uvedených strukturovaných otázek zjistit, jaký je Váš pohled na veřejnou správu v České republice, kde konkrétně vnímáte její silné a slabé stránky a tedy i případný prostor ke zlepšení. Většina otázek je formulována jako otevřená, u některých z nich je možný výběr odpovědi z předem stanovených možností (tzv. multiple choice).

Váš názor se stane důležitým podkladem pro identifikaci problémových oblastí veřejné správy a tedy i pro nastavení cílů nového strategického materiálu pro oblast veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

Vyplnění dotazníku by Vám nemělo zabrat více než 15 minut. Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

Spustit dotazník