UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta nr 1 Warsztaty Opieka Koordynowana w SM

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań dotyczących systemu opieki zdrowotnej nad osobami z SM. Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety.

Jak z własnej perspektywy ocenia Pani/Pan obecny system opieki nad pacjentem z SM?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani/ Pan, że system opieki nad pacjentami ze stwardnieniem rozsianym wymaga poprawy?
Wymagana odpowiedź

Jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej nad pacjentami z SM uważa Pani/Pan za istotne (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).
Wymagana odpowiedź

Fundacja Urszuli Jaworskiej wraz z NFZ i wieloma ekspertami przygotowała program opieki koordynowane w SM. Nie znając jeszcze szczegółów projektu, jest Pani/Pan zdania, że taki program dla pacjentów z SM jest potrzebny?
Wymagana odpowiedź

Czy jeśli powstałaby aplikacja na telefon do zarządzania ścieżką pacjenta w KOSM czy chciałby/chciałaby Pan/Pani z niego korzystać?
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

Wiek
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć przedział

Płeć
Wymagana odpowiedź

W jakiej miejscowości Pan/i mieszka?
Wymagana odpowiedź

Województwo
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakie jest Pana/i wykształcenie? Chodzi o ostatni ukończony przez Pana/Panią poziom edukacji.
Wymagana odpowiedź

Od ilu lat choruje Pan/Pani na SM
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Na jaką postać SM Pan/Pani choruje