UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta nr 2 Warsztaty Opieka Koordynowana w SM

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań dotyczących systemu opieki zdrowotnej nad osobami z SM. Będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie ankiety.

Czy warsztaty spełniły Pani/Pana oczekiwania?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pani/Pan, że zaproponowany system opieki koordynowanej przyniesie korzyści pacjentom z SM?
Wymagana odpowiedź

Czy jako Pacjent chciał/a by Pani/Pan wziąć udział w pilotażu opieki koordynowanej w stwardnieniu rozsianym?
Wymagana odpowiedź

Czy w przypadku dołączenia do pilotażu KOSM chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział w szkoleniu organizowanym w ośrodku referencyjnym (ośrodku, w którym odbywa się pilotaż)?
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

Wiek
Wymagana odpowiedź

Proszę zaznaczyć przedział

Płeć
Wymagana odpowiedź

W jakiej miejscowości Pan/i mieszka?
Wymagana odpowiedź

Województwo
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakie jest Pana/i wykształcenie? Chodzi o ostatni ukończony przez Pana/Panią poziom edukacji.
Wymagana odpowiedź

Od ilu lat choruje Pan/Pani na SM?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Na jaką postać SM Pan/Pani choruje?