LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Vrijwilligers om mantelzorgers te helpen; een goed idee?

Enquête beëindigd.

Mantelzorgers zorgen voor een familielid of een ander die hen dierbaar is. Voor hen is dat vaak vanzelfsprekend. Het kan zijn dat die zorg langzamerhand steeds meer beslag op de mantelzorger legt en dat hij/zij soms even vrijaf wil of nodig heeft. Bijvoorbeeld om zaken te kunnen afhandelen die nu blijven liggen, zoals administratie, opruimen, schoonmaken. Of om een eigen hobby of sport te kunnen (blijven) beoefenen, met een vriend of vriendin af te kunnen spreken, even ongestoord te kunnen werken, etc.

Welzijn Teylingen en WelzijnsKompas Hillegom-Lisse onderzoeken of de inzet van vrijwilligers daarvoor een oplossing zou kunnen zijn. We noemen hen “respijtvrijwilligers”.

Een respijtvrijwilliger neemt tijdelijk taken over van de mantelzorger, waardoor deze even vrijaf heeft. Zo'n vrijwilliger zou bijvoorbeeld samen met de zorgvrager een spelletje kunnen doen, de krant lezen, helpen bij huiswerk of televisie kijken. Het kan ook zijn dat de vrijwilliger alleen maar in de buurt hoeft te zijn of oproepbaar. In andere gevallen is er lichte zorg nodig, zoals helpen bij de maaltijd.

In het onderzoek horen we o.a. graag wat een vrijwilliger belangrijk zou vinden als hij/zij wordt ingezet als respijtvrijwilliger. Aan de hand van het onderzoek bepalen we of dit type vrijwilligerswerk geboden kan worden aan mantelzorgers.

Wij vragen u ca. 10 minuten van uw tijd om met ons mee te denken. Wij vragen u dus niet om respijtvrijwilliger te worden.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Wilt u meer weten, dan kunt u bellen met Maria Zwart, Welzijn Teylingen, 0252 -231805. Of stuur een mail: m.zwart@welzijnteylingen.nl.