Powered by

Generieke module somatische screening en generieke module leefstijl

Beste heer, mevrouw,

In de ggz zijn kwaliteitsstandaarden ontwikkeld door patiënten, naasten en professionals. Er is een goede set aan Kwaliteitsstandaarden, echter kwam vanuit het veld de vraag voor de ontwikkeling van twee aanvullende generieke modules, namelijk: Generieke Module Leefstijl en Generieke Module Somatische screening.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van beide generieke modules inventariseren wij graag welke knelpunten er zijn rondom leefstijl en somatische screening. Waar moeten we op letten, wie is de doelgroep, wat mogen we niet vergeten etc. Deze knelpunten nemen wij mee in het formuleren van de scope van de generieke modules.

Omdat het twee generieke modules betreft is deze enquete opgesplitst in twee delen: het eerste deel betreft somatische screening en het tweede deel betreft leefstijl. Eerst starten we met een paar algemene vragen over uw achtergrond.

De enquete is beschikbaar tot en met 26 juni 2022.

Met vriendelijke groet,

Janneke Wentink en Nienke Rengerink

Akwa GGZ

Enquête starten