Powered by

Badanie systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad pacjentami z cukrzycą z punktu widzenia pacjenta, personelu medycznego i placówek służby zdrowia - Ankieta lekarza specjalisty medycyny rodzinnej

Szanowni Państwo,

Fundacja Urszuli Jaworskiej od kilku lat przygotowuje projekt opieki koordynowanej w stwardnieniu rozsianym. Obecnie wraz z NFZ jesteśmy na etapie pilotażu i wdrażania systemu w wybranych ośrodkach w Polsce. Doświadczenia jakie zdobyliśmy na tym polu pozwalają nam na zmierzenie się z wyzwaniem dużo większym niż SM.

Z danych epidemiologicznych wynika, iż obecnie na cukrzycę cierpi około 3 miliony Polaków. W ostatnim dziesięcioleciu liczba chorych z cukrzycą gwałtownie wzrasta. Szczególnie dotyczy to ludzi młodych oraz dzieci. Spora cześć populacji ma również cukrzycę niewykrytą co stawia tę chorobę na szczycie chorób cywilizacyjnych XXI w., jeśli chodzi o ilość pacjentów. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia związane z cukrzycą, a przede wszystkim jej powikłaniami jest gigantyczne.

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu. Wyniki posłużą do opracowania raportu i staną się fundamentem do stworzenia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia nowego kompleksowego modelu opieki nad pacjentem diabetologicznym.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: Fundacja Urszuli Jaworskiej

U. Międzynarodowa 61

03-922 Warszawa

email: register@fundacjauj.pl

sebastian.gawlik@fundacjauj.pl

Realizacja badania możliwa jest dzięki wsparciu firm:

NOVO NORDISK

BOEHRINGER INGELHEIM

ABBOTT

MEDTRONIC

Rozpocznij ankietę teraz