Powered by

Město Lysá nad Labem - Dotazníkové šetření k nové komunikační strategii města

Vážení občané,

město Lysá nad Labem připravuje novou komunikační strategii, která bude řešit především efektivní a moderní komunikaci s vámi, občany našeho města.

Vyplněním dotazníku nám pomůžete správně nastavit formy a efektivnost komunikace s Vámi, občany našeho města.

Dotazník je určen osobám starším 15 let.

Vyplnění otázek je dobrovolné a anonymní.


 Termín pro odevzdání: Sběr šetření bude ukončen 25. 9. 2022


Spustit dotazník