ANKIETA – dla osób używających produktów zawierających nikotynę

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Biorąc pod uwagę nadchodzące badania dla osób palących papierosy tradycyjne lub e-papierosy, zwracamy się z prośbą o wypełnienie związaną z pozyskaniem lub weryfikacją danych dotyczących zwyczaju używania produktów zawierających nikotynę oraz realizacji procesu rekrutacji.

Ankieta prowadzona jest dla osób, które wcześniej wyraziły taka zgodę oraz dla nowych osób, które chciałyby wziąć udział w przyszłych projektach badawczych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w ankiecie.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MTZ Clinical Research Sp. z o. o, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w MTZ Clinical Research Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iodo@mtz-clinical.pl

3) Pozyskane dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

4) Pana/Pani dane osobowe Survio przekazuje do państw trzecich – do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednak wyłącznie spółkom, które zobowiązały się przestrzegać zasady ochrony danych osobowych Privacy shield. Te spółki przyjmują wyłącznie pozycję podmiotu przetwarzającego.

5) Dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane będą w celu pozyskania lub weryfikacji danych dotyczących zwyczaju używania produktów zawierających nikotynę oraz realizacji procesu rekrutacji – selekcji ochotników do badań klinicznych lub projektów badawczych i przechowywane będą bezterminowo.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) W dowolnym momencie można się zwrócić do Administratora w celu realizacji swoich praw, w tym z prośbą o udzielenie informacji oraz wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych osobowych

8) Wnioski w zakresie realizacji ww. praw będą obsługiwane i rozpatrywane przez Administratora w terminie i na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celu wskazany w pkt 3.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.