Duurzaam goederentransport (M.V.)

Geachte Heer / Mevrouw,

Multimodaal.Vlaanderen, een initiatief van VIL, biedt bedrijven de mogelijkheid om duurzame alternatieven te laten uittekenen voor hun inkomende en uitgaande goederenstromen.

Het vinden van een evenwicht tussen kostenefficiëntie, mobiliteitswinst (minder files) en minder CO2 staat daarbij centraal.

Via deze enquête peilen wij bij bedrijven naar opportuniteiten voor, kennis over en ervaringen met transport via binnenvaart of spoor.

Door deze korte bevraging in te vullen (neemt slechts 5 à 6 minuten in beslag) levert u een waardevolle bijdrage aan de verduurzaming van het goederentransport in Vlaanderen.

Aarzel zeker niet om aan het einde van de enquête een vrijblijvend gesprek met onze experten aan te vragen.

Dank bij voorbaat

Het Multimodaal.Vlaanderen team

1. Hoe zou u het bedrijf waarvoor u werkt omschrijven ?
Vereist antwoord

2. Tot welke sector behoort het bedrijf waarvoor u werkt? (maar 1 sector mogelijk)
Vereist antwoord

3. Tot welke catergorie behoren de goederenstromen die door uw bedrijf worden ontvangen (inbound) /verzonden (outbound) ?

Inbound (ontvangen)
Outbound (verzenden)
Stukgoed (dozen,pallets,(big)bags, ...)
Stukgoed (temperatuurgecontroleerd)
Droge lading (bulk)
Natte lading (bulk)
Containers
Containers (temperatuurgecontroleerd)
Projectlading

4. Hoeveel zendingen worden er jaarlijks ontvangen (inbound)
Vereist antwoord

< 100
100 - 500
501-1000
> 1000
n.v.t.
Via een zeehaven (Full Container Load)
Niet via een zeehaven (Full Truck Load)

5. Hoeveel zendingen worden er jaarlijks verzonden (outbound)
Vereist antwoord

< 100
100 - 500
501-1000
> 1000
n.v.t.
Via een zeehaven (Full Container Load)
Niet via een zeehaven (Full Truck Load)

6. Via welke transportmodus worden goederen aangevoerd (inbound)
Vereist antwoord

Niet
Zelden
Soms
Vaak
Altijd
via de weg
via de binnenvaart
via het goederenspoor

7. Via welke transportmodus worden goederen verzonden (outbound)
Vereist antwoord

Niet
Zelden
Soms
Vaak
Altijd
via de weg
via de binnenvaart
via het goederenspoor

8. Heeft het bedrijf vestigingen in Vlaanderen die
Vereist antwoord

Ja
Nee
beschikken over een eigen kade
beschikken over een eigen spooraansluiting

9. In welke mate bent u tevreden over uw ervaringen met
Vereist antwoord

Geen ervaring
Ontevreden
Matig Tevreden
Tevreden
Heel tevreden
Binnenvaart
Spoorvervoer
Nachttransport via de weg

10. Indien u matig tevreden of ontevreden bent dan graag hieronder kort toelichten.

1500 tekens resterend

11. In welke mate is er kennis aanwezig in het bedrijf over
Vereist antwoord

Geen kennis
Weinig kennis
Beperkte kennis
Voldoende kennis
Veel kennis
Binnenvaart
Spoorvervoer
Nachttransport via de weg

12. In welke mate is duurzaamheid belangrijk voor uw bedrijf ?
Vereist antwoord

Zeker niet
Zeker ja

13. Heeft u interesse om samen met Multimodaal.Vlaanderen de concrete mogelijkheden van een modal shift verder te bespreken ?
Vereist antwoord

14. Graag hier uw contactgegevens

Info
Naam bedrijf
Info
Uw naam
Info
Uw functie
Info
E-mailadres
Info
Telefoonnummer (of mobiele nr.)
Info