UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla Obligatariuszy Vivid Games S.A.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku ze zbliżającym się terminem wykupu Obligacji Serii A wyemitowanych przez Vivid Games S.A. w Bydgoszczy (dalej: „Obligacje”) przypadającym na dzień 5 maja 2020 oraz w nawiązaniu do Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki, Zarząd Emitenta pragnie zbadać zainteresowanie Obligatariuszy propozycjami dotyczące wypełnienia zobowiązań wynikających z Obligacji lub modyfikacji tych zobowiązań. Niniejsza ankieta powinna być wypełniona jedynie przez podmioty posiadające Obligacje.

Prosimy o uzupełnienie ankiety oraz kierowanie pytań na adres obligacje@vividgames.com i na nr telefonu +48 883 357 865.