Powered by

Ankieta dotycząca sytuacji społecznej uchodźców z Ukrainy - obywatele Ukrainy

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która ma na celu zweryfikowanie i opisanie problemów z jakim muszą mierzyć się w życiu codziennym uchodźcy z Ukrainy przebywający w Polsce. Wyniki posłużą do określenia skutecznych sposobów ich eliminowania. Prosimy o pomoc w tej kwestii oraz udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi. Wypełnienie ankiety jest w pełni anonimowe.Zadanie publiczne pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI

zlecone przez Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa


Rozpocznij ankietę teraz