Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Hodnotenie kvality výučby ORL na LFUK v Bratislave ZS 2018/2019

Zber odpovedí bol ukončený.

Študenti LF UK v Bratislave,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže ešte viac skvalitniť výučbu otorinolaryngológie na LFUK v Bratislave.

1 Koľko prednášok z ORL ste navštívili?
Povinná odpoveď

2 Zhodnoťte úroveň prednesených prednášok
Povinná odpoveď

3 Zhodnoťte úroveň prednášok na stránke kliniky
Povinná odpoveď

4 Je počet hodín prednášok dostatočný?
Povinná odpoveď

5 Zhodnoťte úroveň stáží na ORL klinike na Antolskej ul.
Povinná odpoveď

6 Zhodnoťte úroveň stáží na Detskej ORL klinike na Kramároch
Povinná odpoveď

7 Zhodnoťte pomer teórie a praxe na stážach
Povinná odpoveď

8 Zhodnoťte názornosť výučby
Povinná odpoveď

9 Dodržiaval sa rozpis stáží?
Povinná odpoveď

10 Zhodnoťte organizáciu stáží na ORL klinike na Antolskej ul. (čím viac hviezdičiek, tým lepšia organizácia stáží)
Povinná odpoveď

0/5

11 Zhodnoťte organizáciu stáží na detskej ORL klinike DFN (čím viac hviezdičiek, tým lepšia organizácia stáží)
Povinná odpoveď

0/5

12 Koľko pacientov ste mali možnosť vyšetriť alebo osobne ste sa zúčastnili ich vyšetrenia na stážach?
Povinná odpoveď

13 Je počet hodín stáží dostatočný?
Povinná odpoveď

14 Je na štúdium dostupný dostatok štúdijnej literatúry?
Povinná odpoveď

15 Napíšte menovite učiteľov, ktorých výučbu (prístup) hodnotíte pozitívne:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

16 Napíšte menovite učiteľov, ktorých výučbu (prístup) hodnotíte negatívne:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

17 Akú formu skúšky z ORL uprednostňujete?
Povinná odpoveď

18 Napíšte vaše návrhy na zmenu vo výučbe ORL
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov