Polska Izba Magazynowania Energii - problemy z jakością zasilania w energię i sposobów radzenia sobie z nimi

Szanowni Państwo,

Polska Izba Magazynowania Energii (www.pime.pl), zrzeszająca przedsiębiorców i specjalistów zajmujących się problematyką energetyczną, a w szczególności kwestiami magazynowania energii, podjęła inicjatywę zebrania informacji od użytkowników na temat problemów z jakością zasilania w energię i sposobów radzenia sobie z nimi. Jest to problematyka nowa i nie ma na razie systematycznej wiedzy o tym, w jakim stopniu te problemy dotykają końcowych klientów. Pragniemy tę lukę wypełnić po to, aby w toczących się debatach był słyszalny także głos użytkowników. Polska Izba Magazynowania Energii jest aktywnym uczestnikiem debaty między użytkownikami, sektorem wytwarzania i dystrybucji energii oraz środowiskami administracyjno-decyzyjnymi, starając się reprezentować interesy przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w energię i jej konsumentów.

Jak sądzimy, kwestia jakości zasilania najbardziej dotyczy sektorów wrażliwych, dla których nawet krótkotrwałe zakłócenia ciągłości dostawy lub jakościowych parametrów dostarczanej energii rodzą ryzyko strat. Z tego względu zwracamy się Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedź na kilka pytań dotyczących tego, jakie Państwo odczuwają problemy i jak sobie z nimi radzą. Jesteśmy też zainteresowani opinią Państwa jako odbiorców energii na temat ostatnio wprowadzonych zmian w prawie.

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi. Z naszej strony zobowiązujemy się do zachowania anonimowości wypowiedzi i do tego, że dane będziemy wykorzystywać jedynie w postaci zestawień statystycznych. Oczywiście, otrzymają Państwo wyniki naszego badania, jak tylko je opracujemy.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy z naszą Izbą i do korzystania z możliwości wyrażania własnych opinii, poznawania stanowiska innych uczestników rynku, korzystania z gromadzonej przez nas wiedzy i doświadczeń.

Kontakt: