Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Platová studie pro finanční pozice - 2019

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážená paní, vážený pane,

máme za sebou tři ročníky platové studie (2013 - 460 respondentů, 2015 - 600 respondentů, 2017-917 respondentů) a rádi bychom Vás tímto vyzvali k účasti v jejím čtvrtém ročníku.

Cílem průzkumu je zmapovat aktuální trendy v odměňování pracovníků finančních oddělení s ohledem na velikost firmy, region či například délku praxe, jakož i zjistit vývoj situace za poslední dva roky.

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut Vašeho času. Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají důvěrný charakter. V rámci tohoto šetření jsou získávány formou anonymní ankety, ze které vyplývá, že nemusíte uvádět své jméno.

Sběr odpovědí bude probíhat do 31.8.2019. Po zpracování studie Vás rádi budeme podrobně informovat o jejich výsledcích.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy k vyplňování dotazníku, kontaktujte prosím

Lenku Müllerovou ( 777 773 838, lenka.mullerova@cafin.cz).

Předem děkujeme za Vaši účast a také děkujeme za podporu od Controller Institutu.

S úctou