Powered by

Platová studie pro finanční pozice - 2021_KCU

Vážená paní, vážený pane,

to, jak se vyvíjejí odměny ve finanční sféře, nás zajímá již delší dobu. Každé dva roky zjišťujeme, jak se situace mění. Průměrně získáváme data od cca 800 respondentů a rádi bychom Vás tímto vyzvali k účasti na již pátém ročníku Platové studie.

Cílem průzkumu je zmapovat aktuální trendy v odměňování pracovníků finančních oddělení s ohledem na velikost firmy, region či například délku praxe.

Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 5 minut Vašeho času. Všechny informace získané z tohoto dotazníku mají důvěrný charakter. V rámci tohoto šetření jsou získávány formou anonymní ankety, ze které vyplývá, že nemusíte uvádět své jméno.

Sběr odpovědí bude probíhat do 19. září 2021. Po zpracování studie Vás rádi budeme podrobně informovat o jejich výsledcích.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy k vyplňování dotazníku, kontaktujte prosím Lenku Müllerovou (777 773 838, lenka.mullerova@cafin.cz).

Spustit dotazník