DOTAZNÍK PRO ÚČELY ADAPTAČNÍ STRATEGIE PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU PRO ÚZEMÍ MAS PODLIPANSKO, O.P.S

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Spustit dotazník teď