Powered by

Dotazník pro podnikatele MAS Stolové hory

Vážení podnikatelé a zástupci firem,

dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb podnikatelů v obci, kde působíte. Najdete v něm otázky směřující k přítomnosti i budoucnosti Vaší obce, a máte tak možnost vyjádřit své představy a nápady na její další rozvoj, aby se Vám v ní lépe provozovalo Vaše podnikání.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoje regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Stolové hory pokrývá území čtrnácti obcí a měst uvedených v otázce č. 3 (více na www.mas-stolovehory.cz). V současné době připravuje MAS dokument „Integrovaná strategie území MAS Stolové hory pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a je i podmínkou pro získání dotací na vybrané aktivity. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

V návaznosti na dotazníkové šetření proběhnou v regionu veřejná setkání s obyvateli.

Dotazník vyplníte zcela jednoduše přímo v elektronické podobě. V případě problémů s tímto způsobem vyplnění si ho také můžete stáhnout na www.mas-stolovehory.cz ve formátu .pdf, vytisknout a donést vyplněný na Váš obecní úřad, případně vyplněný a naskenovaný zaslat na e-mail: papaiova@meu-police.cz.

Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Stolové hory. Dotazník je určen pouze pro podnikatele a zástupce firem s místem podnikání v obcích uvedených v otázce č.3. Za každou firmu vyplňte prosím pouze jeden dotazník! Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho regionu.

Starostové obcí MAS Stolové hory

Spustit dotazník