Hernieuwbare energie en energiegemeenschappen in logistiek

Beste Heer / Mevrouw,

Bedankt voor uw interesse. Het invullen van deze vragenlijst zal slechts 5 minuten in beslag nemen.

Het project Logigrid onderzoekt de toepassing en het potentieel van energiegemeenschappen binnen de logistieke sector. Het vooropgestelde doel van een energiegemeenschap is om samen te werken en zo een aantal voordelen te realiseren, zoals lagere kosten en meer hernieuwbare energie. Naast de uitwerking van een proefproject op het logistiek Park Verrebroek in de Waaslandhaven, willen we ook een aantal andere cases bestuderen, om zo bredere conclusies voor de logistieke sector te kunnen trekken.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel in het kader van dit onderzoek gebruikt worden. Indien u beschikt over meerdere sites, graag deze enquete voor 1 specfieke site te beantwoorden.

Alvast bedankt!

Bevindt uw bedrijf of een van de vestigingen zich binnen een bedrijvenzone, industrieterrein, bedrijventerrein:
Vereist antwoord

Gelieve aan te geven welk type bedrijf u vertegenwoordigt.
Vereist antwoord

Hoeveel bedraagt de oppervlakte (m²) van het terrein waarop uw bedrijf zich situeert?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel bedraagt de oppervlakte (m²) van uw bedrijfsgebouw(en)?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel bedraagt uw elektriciteitskost op jaarbasis?
Vereist antwoord

Zijn er grote energieverbruikers aanwezig (opties aanduiden)?
Vereist antwoord

Hoe worden deze verbruikers ingezet of kunnen ze worden ingezet (meerdere opties mogelijk)?
Vereist antwoord

Over welke interne en externe mobiliteitsvoorzieningen beschikt u (opties aanduiden)? Gelieve naast de opties die van toepassing zijn de aantallen te specifiëren.
Vereist antwoord

Aantal
Heftrucks met wisselbatterijen
Aantal
Heftrucks zonder wisselbatterijen
Aantal
Bedrijfswagens - diesel / LPG / CNG
Aantal
Bedrijfswagens - benzine
Aantal
Bedrijfswagens elektrisch / hybride
Aantal
Laadpalen
Aantal
Reachstackers
Aantal
Straddle carriers
Aantal
Vrachtwagens - diesel
Aantal
Vrachtwagens - CNG
Aantal
Vrachtwagens - waterstof
Aantal
Vrachtwagens - elektrisch
Aantal
Extern transport (uitgevoerd door derden)
Aantal

Overweegt u in de komende 5 jaar te investeren in duurzaam transport?
Vereist antwoord

Welke vormen van energieproductie zijn aanwezig op uw bedrijfssite? (opties aanduiden)
Vereist antwoord

Welke vormen van energieopslag of -conversie zijn aanwezig op uw bedrijfssite? (opties aanduiden)
Vereist antwoord

Overweegt u in de komende 5 jaar te investeren in duurzame technologieën?
Vereist antwoord

Zijn er naast logistieke bedrijven ook andere bedrijven, zoals productiebedrijven (grootverbruikers), aanwezig op het bedrijventerrein?
Vereist antwoord

Zijn er reeds samenwerkingsverbanden tussen de bedrijven op het bedrijventerrein?
Vereist antwoord

Uw gegevens
Vereist antwoord

in te vullen
Bedrijf
in te vullen
Adres
in te vullen
Naam + voornaam
in te vullen
Bedrijfsfunctie
in te vullen
e-mail
in te vullen
Telefoonnummer
in te vullen