Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

MČ Praha 13 - Dotazníkové šetření pro veřejnost

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané,

máte v rukou dotazník, jehož vyplněním pomůžete zlepšit komunikaci městské části Praha 13 a jejího úřadu s Vámi. Komunikace je oblast, na kterou bychom se chtěli ještě více zaměřit a ve které bychom naše služby chtěli dále zlepšovat.

Rádi bychom vás proto poprosili, zda byste k tomu přispěli i Vy, a to vyplněním anonymního dotazníku. Vaše návrhy, podněty a hodnocení zpracujeme a využijeme pro návrh nových zásad a fungování komunikace v naší městské části.

Děkujeme.

David Vodrážka,

starosta městské části Praha 13

Dotazníkové šetření probíhá do 31. srpna 2020.

Vyplnění jednotlivých otázek a komentářů je dobrovolné.

ZPŮSOB JEDNÁNÍ S ÚŘADEM MĚSTSKÉ ČÁSTI

Jak často vyřizujete záležitosti s úřadem městské části?

Vyberte jednu z nabízených možností.

Jakým způsobem nejčastěji komunikujete při vyřizování záležitostí s úřadem městské části?

Můžete označit více variant.

SPOKOJENOST OBČANŮ S KOMUNIKACÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI A JEJÍHO ÚŘADU

Zajímáte se aktivně o dění na městské části?

Vyberte jednu z nabízených možností.

Máte dostatečné informace o plánech, dění a změnách na městské části a jejím úřadu?

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Odpověď

Jaké druhy informací Vám ze strany městské části nebo úřadu chybí?

Zbývá 1500 znaků

Jaké komunikační nástroje Vám pomáhají sledovat dění v městské části a jejím úřadu?

Můžete označit více variant.

Jaké typy informací nejčastěji vyhledáváte o městské části nebo jejím úřadu?

Můžete označit více variant.

Jak hodnotíte možnost dohledat potřebné informace, které jste potřebovali získat o městské části nebo jejím úřadu?

Jak hodnotíte kvalitu a obsah informací, které poskytují následující komunikační nástroje?

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Zpravodaj STOP
Internetové stránky
Mobilní aplikace Praha 13 v mobilu
Televize Praha 13
Sociální sítě - Facebook, Instagram, You Tube

HODNOCENÍ VYBRANÝCH KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ

Jak byste zhodnotil/a níže uvedené oblasti zpravodaje STOP:

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Grafika a vzhled
Zajímavost obsahu a rubrik
Různorodost jednotlivých článků a rubrik
Aktuálnost informací
Přínosnost informací pro mě jako čtenáře

Jak byste zhodnotil/a níže uvedené oblasti internetových stránek:

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Vzhled stránek
Přehlednost a struktura stránek
Možnost dohledat potřebné informace
Uživatelská přívětivost
Obsah informací - jsou podstatné, aktuální atp.

Jak byste zhodnotil/a níže uvedené oblasti mobilní aplikace Praha 13 v mobilu:

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Vzhled prostředí aplikace
Uživatelská přívětivost / funkčnost
Možnost dohledat potřebné informace
Nabízené kategorie, které aplikace nabízí
Obsah informací - jsou podstatné, aktuální atp.

Jak byste zhodnotil/a níže uvedené oblasti u sociálních sítích (facebook, instagram, you tube):

Ohodnoťte na škále od 1 do 5 (1 = zcela spokojen až 5 = velmi nespokojen).

1
2
3
4
5
Nevím
Důležitost, praktičnost, aktuálnost informací a příspěvků
Zajímavost, specifičnost informací a příspěvků
Komunikace s přispěvateli příspěvků
Využití grafických prvků, fotografií, obrázků

Zde můžete slovně doplnit, co byste u jednotlivých komunikačních nástrojů doporučili zlepšit, změnit:

Zbývá 1500 znaků

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY ČI NÁVRHY KE KOMUNIKACI MĚSTSKÉ ČÁSTI A ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zde můžete uvést Vaše náměty či připomínky, co byste doporučili městské části a úřadu městské části zlepšit, rozvinout v oblasti komunikace s občany obecně:

Zbývá 1500 znaků

SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Věk