Powered by

Pojďte s námi vylepšovat Prahu 5

Vážení spoluobčané,

k budoucímu rozvoji naší městské části přistupujeme zodpovědně, a proto připravujeme Strategii rozvoje městské části Praha 5 2030+, neboť chceme realizovat rozvoj koncepční a promyšlený. Obracíme se na vás proto s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož součástí jsou otázky na oblasti bezprostředně související s kvalitou života v Praze 5. Je pro nás důležité vědět, jak se vám tu žije a co byste chtěli zlepšit a na vašich odpovědích nám velmi záleží.

Dotazník mohou vyplnit občané s trvalým bydlištěm (rezidenti) i občané bez trvalého bydliště, tedy i obyvatelé, kteří v Praze 5 dlouhodobě žijí. Věková hranice také není omezena, rozhodující je rozumová vyzrálost respondenta

Předem Vám všem děkujeme za spolupráci.

za Řídící skupinu Strategie

Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5

Spustit dotazník teď