DOTAZNÍK PRE RODIČOV NEPOČUJÚCICH DETÍ

OZ Nepočujúce Dieťa je skupina rodičov a priateľov nepočujúcich detí, ktorí cítia potrebu poukázať na nedostatok dostupných a prístupných kvalitných informácii a poradenstva pre rodičov, ktorým sa narodí dieťa so sluchovým postihnutím. Sme tu, aby sme rodičom Nepočujúcich detí pomáhali skvalitňovať život ich nepočujúcich detí.

Veríme, že informovaný a rozhľadený rodič môže byť šťastným rodičom pre svoje dieťa a preto sme sa rozhodli im v tom pomôcť.

Pripravili sme preto tento krátky dotazník, ktorý nám pomôže lepšie nasmerovať našu pomoc pre rodičov nepočujúcich detí. Pomôcť nám môže každý jeden z vás vyplnením tohto dotazníka.

Koľko rokov má vaše dieťa s poruchou sluchu? (Ak máte viac detí rôzneho veku, vyberte všetky vhodné možnosti)
Povinná odpoveď

Z akého kraja pochádzate?
Povinná odpoveď

Aký typ kompenzačnej pomôcky používa Vaše dieťa? (Ak máte viac detí s rôznymi pomôckami, vyberte všetky vhodné možnosti)
Povinná odpoveď

Má vaše dieťa okrem poruchy sluchu pridružené aj iné ťažkosti?
Povinná odpoveď

Ak by existovala možnosť bezplatne poprosiť o radu skúsenejších rodičov v online poradni, využili by ste ju?
Povinná odpoveď

V akých témach by ste teraz alebo v dohľadnej dobe potrebovali radu?
Povinná odpoveď

Ak by ste chceli vedieť viac o pripravovanej laickej poradni a aktivitách OZ Nepočujúce Dieťa, uveďte Váš email:

Ostáva 250 znakov

Ďakujeme