PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V ČR 2014 - DOTAZNÍK

Dobrý den,

dovoluji si Vás poprosit o zodpovězení následujících několika otázek, které nám pomohou zmapovat stav projektového řízení v ČR a porovnat jej s předchozím šetřením realizovaným v roce 2012. Zodpovězení otázek by vám nemělo trvat déle, než 10 minut.

Děkuji Vám za Váš čas, rád se s Vámi podělím o výsledky šetření.

Jiří Krátký PM Consulting s.r.o. T: 777 140 513 E: kratky@pmconsulting.cz

1 Vyjmenujte, prosím, 5 největších problémů, které ohrožují úspěšnost Vašich projektů:

Problém
1
Problém
2
Problém
3
Problém
4
Problém
5
Problém

2 Uveďte, prosím, 3 vlivy, které nejvíce přispívají k úspěchu Vašich projektů?

Vliv
1
Vliv
2
Vliv
3
Vliv

3 Uveďte, prosím, 4 ukazatele, podle kterých hodnotíte úspěch Vašich projektů:

Ukazatel
1
Ukazatel
2
Ukazatel
3
Ukazatel
4
Ukazatel

4 Jsou vaší organizaci formálně vyhodnocovány dopady a přínosy projektů po ukončení realizace?

5 Využil(a) jste v roce 2014 při řízení projektů specializované SW nástroje? Pokud ano, označte či doplňte které.

6 Které nástroje a techniky jste VY OSOBNĚ v roce 2014 pro řízení projektů využil(a)?

Využil(a)
Nevyužil(a), nástroj umím používat, ale pro mé projekty není relevantní
Nevyužil(a) a mám základní povědomí o nástroji
Nevyužil(a), nástroj neznám
Logický rámec
Identifikační (zakládací) listina projektu (project charter)
WBS (Work Breakdown Structure)
Formalizovaný komunikační plán projektu
Matice odpovědností
Časové plánování s využíváním harmonogramů a kritických cest
Plánování podle kritického řetězu
Sledování projektu s využitím dosažené hodnoty (Earned Value)
Formalizovaná analýza rizik
Agilní techniky řízení
Lessons learned (formalizované poučení z předchozích projektů)

7 Pokud používáte nějaké jiné specifické metody či techniky, uveďte, prosím, jaké:

Zbývá 250 znaků

8 Funguje ve vaší organizaci projektová kancelář (bez ohledu na to, zda je či není formálně ukotvená v organizační struktuře)?

9 Je ve vaší organizaci využívána jednotná metodika pro řízení projektů?

10 Jste držitelem/držitelkou platného certifikátu v projektovém řízení? Pokud ano, kterého?

11 Považujete certifikaci projektových manažerů za přínosnou pro praxi řízení Vašich projektů?

12 Uveďte, prosím, převažující obor Vašeho působení:

13 Počet projektů, na kterých jste se v roce 2014 účastnil/a:

14 Součet rozpočtu projektů, kterých jste se v roce 2014 účastnil/a:

15 Počet zaměstnanců organizace, ve které jste v roce 2014 převážně působil/a:

16 Váš věk:

17 Vaše délka praxe v projektovém řízení:

18 Typ pozice, na které jste strávil/a v roce 2014 nejvíce času:

19 Pokud máte zájem o zaslání výsledků šetření, vyplňte, prosím, svůj email:

Zbývá 250 znaků