OGÓLNOPOLSKI PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o odpowiedź na jedno pytanie. Dziękujemy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje kilka form protestu, w której z nich chciałabyś/chciałbyś wziąć udział? W:
Wymagana odpowiedź