UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

OGÓLNOPOLSKI PROTEST NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

prosimy o odpowiedź na jedno pytanie. Dziękujemy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje kilka form protestu, w której z nich chciałabyś/chciałbyś wziąć udział? W:
Wymagana odpowiedź