Badanie wizerunku usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce - ankieta dla przedsiębiorstw

Szanowny Respondencie,

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu zbadanie poziomu świadomości, znajomości i wizerunku usług outsourcingowych sił sprzedaży w Polsce. Dzięki Państwa pomocy powstanie już drugie tego typu opracowanie, które udostępnimy w całości. Ankieta jest w pełni anonimowa.

Grupa NDG