Powered by

Ankieta dotycząca sytuacji społecznej uchodźców z Ukrainy – przedstawiciele JST

Szanowni Państwo,


zamieszczona poniżej ankieta ma na celu zweryfikowanie i opisanie problemów z jakim muszą mierzyć się w życiu codziennym uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie Państwa Gminy. Wyniki posłużą do określenia skutecznych sposobów ich eliminowania. Aby trafnie określić cele i obszary interwencji potrzebna jest współpraca z przedstawicielami instytucji obejmujących te osoby wsparciem społecznym. Mając na uwadze dostarczenie rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na ten temat prosimy o przemyślane i szczere odpowiedzi. Ankieta jest w pełni anonimowa.Zadanie publiczne pn.: WZAJEMNIE POTRZEBNI

zlecone przez Prezesa Rady Ministrów ze środków budżetu Państwa


Rozpocznij ankietę teraz