UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla właścicieli mieszkań do wynajęcia - Edycja 2

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest kolejnym elementem projektu badawczego dotyczącego rynku wynajmu mieszkań w Polsce. Jego celem jest zgromadzenie jak najszerszego zakresu wiedzy na temat stanu obecnego tego sektora ze wskazaniem kluczowych wyzwań i problemów, stopnia profesjonalizacji oraz z pogłębioną analizą jego potrzeb i możliwości rozwoju. Państwa ekspercka wiedza i zaangażowanie są niezbędne dla powodzenia całości projektu.

Ankieta ma charakter anonimowy. Dane zebrane na jej podstawie zostaną przedstawione w postaci ogólnych zestawień i opublikowane w formie raportu badawczego. Wypełnienie ankiety nie powinno Państwu zająć więcej niż 5-10 minut.

Raport opracowany na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przed rokiem można znaleźć na stronie http://tnij.at/mieszkanicznicyraport

Koordynatorzy badania,