Różnorodnie o różnorodności

Serdecznie zapraszamy do udziału w ankiecie. Celem naszej ankiety jest poznanie Waszego rozumienia czym jest Diversity, Equity, Inclusion (DEI) - czyli Różnorodności, Równych Szans i Włączania.


Ankieta ma na celu zebranie zarówno perspektywy indywidualnej ("Ja"), jak i opinii na temat organizacji, w której pracujecie.


Raport zawierający wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania zostanie przesłany do osób, które wyrażą chęć jego otrzymania.


Twoja opinia jest dla nas niezwykle cenna.


Zapraszamy do współpracy i dzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami!

Rozpocznij ankietę teraz