Södertälje Båtsällskaps Utvärderingsenkät för medlemmarna

Hej!

Tack för att du ger dig tid att svara på denna undersökning. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss med en positiv utveckling av SBS.