OBSERVERA: Detta är enkätens förhandsvisning, svaren du fyller i här sparas INTE. Klicka här om du vill fylla i enkäten.

Södertälje Båtsällskaps Utvärderingsenkät för medlemmarna

Svarinsamlingen avslutades.

Hej!

Tack för att du ger dig tid att svara på denna undersökning. Genom att fylla i denna 5-10 minuters enkät hjälper du oss med en positiv utveckling av SBS.