Powered by

Dotazníkové šetření pro veřejnost

Vážení spoluobčané,

u příležitosti tvorby Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 zjišťuje Magistrát hlavního města Prahy Vaše názory na oblast sportu a sportovní infrastruktury v hl. m. Praze. Cílem projektu je vymezení dlouhodobého směřování a definice opatření, která povedou k zajištění lepší dostupnosti sportovních aktivit. Sportovní infrastrukturu považuje hlavní město Praha za jeden ze stavebních kamenů občanské vybavenosti a důležitou součást života v hlavním městě. Z toho důvodu bychom Vás rádi požádali o spolupráci formou účasti na dotazníkovém šetření, jehož vyplnění Vám zabere do 10 minut.

Jedná se o stejné šetření, které probíhalo na přelomu roku 2019/2020. Pokud jste již tento dotazník vyplnili, nevyplňujte jej prosím znovu, Vaše odpovědi máme zaznamenané.

Své dotazy směřujte na tomas.krapacek@moore-czech.cz

Tento dotazník byl vypracován zpracovatelem Plánu rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021-2032 – společností Moore Czech Republic s.r.o.

Předem děkujeme za Váš čas.

Spustit dotazník