Žlutice - dotazníkové šetření

Vážení občané města Žlutice a jeho příměstských částí,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili Vaše potřeby a názory na téma rozvoje města Žlutice a jeho okolí. Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovaný strategický plán rozvoje města.

Dotazník je anonymní a vyplnění jednotlivých otázek je dobrovolné.

Dotazník je možné vyplnit do 30. 4. 2021

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vedení města Žlutice

I. Identifikace respondenta

1. Ve které části bydlíte?

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Trvalé bydliště ve Žluticích:

5. Jak dlouho ve Žluticích žijete?

6. Uvažoval/a jste někdy, že se ze Žlutic odstěhujete? Uveďte prosím důvod.

Odpověď můžete doplnit komentářem:

Zbývá 250 znaků

7. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

8. Kde pracuji (lokalita):

V případě, že za prací dojíždíte, vyberte prosím vzdálenost:

II. Veřejné služby a správa města

9. Jaké prostředky Vám pomáhají sledovat dění ve městě?

Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.

10. Jak hodnotíte kvalitu (odbornost, úspěšnost atp.) správy, řízení a rozvoje města?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Ze strany vedení města (starosta, místostarosta)
Ze strany volených zástupců města (zastupitelstvo)
Ze strany městského úřadu (zaměstnanci úřadu)

Prostor pro Váš komentář:

Zbývá 1500 znaků

11. Jak hodnotíte kvalitu péče o životní prostředí a veřejná prostranství?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Péče o veřejné plochy (čistota a údržba)
Péče o veřejnou zeleň (výsadba a údržba)
Svoz komunálního odpadu
Třídění komunálního odpadu

Prostor pro Váš komentář (co a kde by se mělo změnit, zlepšit apod.):

Zbývá 1500 znaků

12. Cítíte se pocitově ve městě bezpečně (osobní bezpečnost, kriminalita)?

13. Jak hodnotíte úroveň a kvalitu níže uvedených subjektů?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Činnost Policie ČR
Činnost záchranné služby Karlovarského kraje
Činnost jednotky dobrovolných hasičů Žlutice

Prostor pro Váš komentář (co vnímáte jako největší problém z hlediska bezpečnosti ve městě, co by se mělo změnit apod.):

Zbývá 1500 znaků

III. Život ve městě

14. Je podle Vás bydlení ve městě dostupné?

15. Co je podle Vás největší překážkou v dostupnosti bydlení ve Žluticích? (Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí.)

Prostor pro Váš komentář (na co by se mělo město v oblasti bydlení zaměřit apod.):

Zbývá 1500 znaků

16. Jaká je podle Vás dostupnost a nabídka pracovních příležitostí ve městě a regionu?

Prostor pro Váš komentář (na co by se mělo město v oblasti pracovních příležitostí zaměřit apod.):

Zbývá 1500 znaků

17. Jak hodnotíte dostupnost nákupu a kvalitu služeb ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Možnosti nakupování - POTRAVINY
Možnosti nakupování – NEPOTRAVINÁŘSKÉ zboží
Služby (vč. např. drobných řemeslníků)

Prostor pro Váš komentář (jaké obchody a služby ve městě podle Vás chybí apod.):

Zbývá 1500 znaků

18. Jak hodnotíte kulturní a společenské vyžití ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Počet kulturních a společenských akcí
Kvalita kulturních a společenských akcí
Spolková činnost

Prostor pro Váš komentář (jaké typy kulturních a společenských akcí ve městě chybí apod.):

Zbývá 1500 znaků

19. Kolik kulturních a společenských akcí za rok ve Žluticích navštívíte?

20. Jak hodnotíte možnosti aktivního trávení volného času a sportovní vyžití ve městě?

Známkujte od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Dostupnost sportovního zázemí
Kvalita vybavení sportovišť a jejich technický stav
Kvalita vybavení dětských hřišť a jejich technický stav
Dostupnost a nabídka kulturního vyžití
Dostupnost míst pro relaxaci a odpočinek

Prostor pro Váš komentář (jaká místa pro trávení volného času Vám ve městě chybí apod.):

Zbývá 1500 znaků

21. Kde nejčastěji využíváte následující služby?

Zaškrtněte vhodnou odpověď nebo doplňte.

Žlutice
Karlovy Vary
Podbořany
Toužim
Jinde
Praktický lékař
Specializované lékařské obory
Zubař
Lékárny
Sociální péče

Uveďte prosím, kde navštěvujete lékaře, pokud jste nevybrali z předchozí nabídky:

Zbývá 1500 znaků

22. Jak hodnotíte fungování vzdělávacích organizací ve městě?

Známkujte od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Základní škola a základní umělecká škola
Mateřská škola
Střední lesnická škola
Dětský domov se školou
Knihovna
Muzeum

Prostor pro Váš komentář (jaký typ vzdělávacích a rozvojových aktivit Vám ve městě nejvíce chybí apod.):

Zbývá 1500 znaků

23. Je situace v oblasti cestovního ruchu a turismu (mimo období poznamenané pandemií covid-19) ve městě a okolí vyhovující (počet návštěvníků, dopad na život obyvatel města)?

Prostor pro Váš komentář (jak Vás omezuje cestovní ruch, co pozitivního podle Vás přináší apod.):

Zbývá 1500 znaků

IV. Infrastruktura

24. Jak hodnotíte funkčnost a stav technické a dopravní infrastruktury ve městě?

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 - nejlepší, 5 - nejhorší).

1
2
3
4
5
Neumím posoudit
Technický stav místních komunikací
Technický stav chodníků
Technický stav parkovišť
Technický stav městského mobiliáře (lavičky, čekárny atd.)
Dostupnost internetu ve městě
Technický stav veřejného osvětlení
Technický stav „zelené infrastruktury“ (stromy, keře atp.)
Technický stav vodovodu a kanalizace

Prostor pro Váš komentář (co, jak a kde byste do budoucna zlepšili, změnili apod.):

Zbývá 1500 znaků

25. Je současná dopravní situace ve městě (hustota dopravy, průjezdnost, bezpečnost atp.) vyhovující a udržitelná?

Prostor pro Váš komentář (co, jak a kde byste do budoucna zlepšili, změnili apod.):

Zbývá 1500 znaků

26. Je současná situace "dopravy v klidu" (parkování) ve městě vyhovující a udržitelná z hlediska kapacity a umístění?

Prostor pro Váš komentář (co, jak a kde byste do budoucna zlepšili, změnili apod.):

Zbývá 1500 znaků

27. Jste spokojen/a s obslužností veřejné dopravy (vlakové a autobusové spojení)?

Prostor pro Váš komentář (co, jak a kde byste do budoucna zlepšili, změnili apod.):

Zbývá 1500 znaků

V. Spokojenost občana

28. Jak jste spokojen/a s životem ve městě?

29. Vyjmenujte a seřaďte dle Vašich priorit 3 věci, které z pohledu kvality života ve městě hodnotíte KLADNĚ?

Kladně hodnotím:
I.
Kladně hodnotím:
II.
Kladně hodnotím:
III.
Kladně hodnotím:

30. Vyjmenujte a seřaďte dle Vašich priorit 3 věci, které z pohledu kvality života ve městě hodnotíte ZÁPORNĚ?

Záporně hodnotím:
I.
Záporně hodnotím:
II.
Záporně hodnotím:
III.
Záporně hodnotím:

31. Vyjmenujte a seřaďte dle Vašich priorit 3 věci, jakými by se mělo vedení obce podle Vašeho názoru primárně zabývat?

Oblasti rozvoje:
I.
Oblasti rozvoje:
II.
Oblasti rozvoje:
III.
Oblasti rozvoje: