UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dla nauczycieli dot. finansowania zakupu sprzętu

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Związek Nauczycielstwa Polskiego uprzejmie prosi o wzięcie udziału w poniższej ankiecie dotyczącej finansowania zakupu sprzętu do realizacji zdalnego nauczania i programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł. Wyniki ankiety zostaną szczegółowo przeanalizowane przez nasz Związek, a wnioski przekazane władzom oświatowym.

Będziemy wdzięczni za wypełnienie ankiety do 21 grudnia 2020 r.

Dziękujemy!

1 Czy prowadząc nauczanie zdalne pracujesz na własnym sprzęcie?
Wymagana odpowiedź

2 Czy w okresie III-VI z własnych środków finansowych zakupiłaś/eś sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej?
Wymagana odpowiedź

3 Czy sprzęt do prowadzenia zajęć w formie zdalnej zakupiony w okresie III-VI również powinien być objęty refundacją?
Wymagana odpowiedź

4 Jakie do tej pory poniosłaś/eś własne koszty związane z nauczaniem online (łącznie: sprzęt, internet, media)?
Wymagana odpowiedź

5 Czy złożyłeś/aś wniosek o otrzymanie jednorazowego dofinansowania 500 zł?
Wymagana odpowiedź

6 Jeśli tak, czy napotkałaś/eś jakieś przeszkody w złożeniu wniosku?
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

7 Typ szkoły w której Pani/Pan pracuje (prosimy o podanie głównego miejsca pracy, jeżeli jest więcej niż jedno):
Wymagana odpowiedź

8 Prosimy o zaznaczenie gdzie znajduje się szkoła, w której Pani/Pan pracuje:
Wymagana odpowiedź

9 Prosimy o zaznaczenie województwa, w którym Pani/Pan pracuje?
Wymagana odpowiedź