Powered by

Vnímání rizika, rizikových prvků, oblastí a postojů v Praze

Dobrý den!

Jste na začátku dotazníku vytvořeného za účelem sběru dat do dotazníkového šetření k otázce bezpečnosti při cestování a pohybu v Praze.

Vámi zadaná data budou zpravována agregátně a nebudou spojena s Vaší identitou. Výzkum je součástí podkladů pro zpracování Strategie BESIP pro Hlavní město Prahu. Vámi dodané odpovědi budou reprezentovat hlas občanů a promítnou se do kvality uvedené strategie a dalších činností města.

Dotazník je na 15-20 minut a za Váš čas velmi děkujeme.

Odbor dopravy Magistrátu Hlavního města Prahy

Spustit dotazník