MISIE - USPOŘÁDÁNÍ - HOSPODAŘENÍ

Dotazník pro I. etapu diecézní synody plzeňské diecéze určený všem katolickým křesťanům zakotveným v této diecézi

květen - červen 2024

Prosíme o vyplnění nejpozději do 30. června 2024.

Spustit dotazník teď