LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Ledentevredenheidsonderzoek TC Blerick

Enquête beëindigd.

Het bestuur van uw tennisvereniging heeft het initiatief genomen om een ledentevredenheidsonderzoek uit te voeren. De bestuursleden willen graag zicht krijgen op hoe u over de vereniging denkt.

In dit onderzoek leggen we verschillende stellingen aan u voor. Het invullen duurt maximaal 10 minuten. Wilt u per stelling aangeven hoe u hierover denkt?

De resultaten van dit onderzoek worden anoniem verwerkt in een rapportage. Het bestuur ontvangt na afloop van de onderzoeksperiode een eindrapportage met de uitkomsten van de meting. Het is daarna aan het bestuur om te bekijken wat ze met deze resultaten gaat doen.

Mede namens het bestuur, alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

KNLTB en Brug8

Ik vul deze vragenlijst in als...
Vereist antwoord

Over de vereniging
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Nvt. / Geen antwoord
Ik weet wie de bestuurders van de vereniging zijn
Het is mij bekend wie binnen het bestuur en de commissies waar verantwoordelijk voor is
Ik weet bij wie ik terecht kan met vragen, problemen en klachten
De vragen, problemen en klachten worden naar wens beantwoord en opgelost
Ik ben op de hoogte van het langetermijnbeleid van de vereniging
Ik kan mij vinden in het beleid dat door de vereniging wordt gevoerd
Het vrijwilligersbeleid in de vereniging is goed
Er zijn voldoende vrijwilligers bij de vereniging om alle werkzaamheden die nodig zijn uit te voeren
De vrijwilligers worden voldoende gewaardeerd binnen de vereniging
De vereniging stelt zich voldoende open voor samenwerkingsverbanden
De contributie is in verhouding met wat ik ervoor terug krijg

Heeft u adviezen voor het bestuur en/of de commissies binnen de vereniging?

1500 tekens resterend

Activiteiten en sfeer
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Nvt. / Geen antwoord
Er worden leuke activiteiten op de vereniging georganiseerd
Er is voldoende afwisseling in het activiteitenaanbod
Er zijn voldoende toernooien waar ik aan kan deelnemen
Er worden voldoende gezellige dingen georganiseerd die niet tennis gerelateerd zijn (zoals barbecues, feesten, kampen)
De sfeer in de vereniging is goed
De (tennis) activiteiten op de vereniging vinden plaats in een plezierige en sportieve sfeer
Ik heb het naar mijn zin bij de vereniging
Ik voel mij op mijn gemak bij de vereniging
Ik heb voldoende speelmaatjes om mee te tennissen

Wat voor soort activiteiten mist u binnen de vereniging?
Vereist antwoord

Wat kan er volgens u beter aan de activiteiten en sfeer binnen de vereniging?

1500 tekens resterend

Accommodatie
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Nvt. / Geen antwoord
Het tennispark is van goede kwaliteit
De tennisbanen worden goed onderhouden
Ik ben tevreden over het aantal banen ten opzichte van het aantal leden
Er is voldoende ruimte om vrij te spelen
De verlichting is dermate op orde dat het prettig tennissen is in het donker
Ik voel me veilig als ik in de avond op de vereniging rondloop
Ik ben tevreden over de baansoort
Ik kom regelmatig in het clubhuis
Ik ben tevreden over de openingstijden van het clubhuis
Het clubhuis is gezellig
De prijzen van de consumpties zijn redelijk in verhouding tot de kwaliteit
Het assortiment van het clubhuis voldoet aan mijn wensen
Het tennispark en het clubhuis worden optimaal benut

Wat kan er volgens u beter aan de accommodatie?

1500 tekens resterend

Training
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Nvt. / Geen antwoord
De trainers zijn vriendelijk en positief
De trainers zijn deskundig en bevorderen mijn tennisontwikkeling
De kwaliteit van de trainingen is goed
De trainingstijdstippen worden nageleefd. Als er een trainer onverhoopt niet aanwezig is, is er doorgaans vervanging
Er zijn voldoende trainingsmogelijkheden bij de vereniging
Het trainingsaanbod is passend en uitgebreid
Ik kan mijn spel bij de vereniging goed ontwikkelen

Wat kan er volgens u beter aan de trainingen?

1500 tekens resterend

Communicatie en informatie
Vereist antwoord

Zeer mee oneens
Mee oneens
Neutraal
Mee eens
Zeer mee eens
Nvt. / Geen antwoord
Ik word goed geïnformeerd over praktische zaken als wedstrijdtijden, trainingen, activiteiten en openingstijden
Ik bezoek de website van de vereniging regelmatig
De website is informatief en actueel
Informatie op de website is goed vindbaar
Ik lees de nieuwsbrief / het verenigingsblad altijd
Ik ben op de hoogte van de beslissingen die door het bestuur worden gemaakt

Ik wil graag verenigingsinformatie ontvangen via:
Vereist antwoord

Heeft u opmerkingen over de communicatie binnen de vereniging?

1500 tekens resterend