Powered by

VEŘEJNOST MAS STOLOVÉ HORY

Vážená paní, vážený pane,

věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto věříme, že většině z Vás není lhostejné místo, kde žijete, a proto se Vám do rukou dostává tento dotazník, jehož vyplnění slouží ke zjištění Vašich názorů. Najdete v něm otázky směřující k přítomnosti i budoucnosti Vaší obce, a máte tak možnost vyjádřit své představy a nápady na její další rozvoj, aby se Vám v ní žilo lépe.

Vaše obec je členem Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory, jejímž hlavním cílem je podpora rozvoj regionu založeného na účasti místních komunit, včetně získávání finanční podpory z EU a z dalších zdrojů na rozvojové záměry na svém území. MAS Stolové hory pokrývá území čtrnácti obcí a měst uvedených v otázce č. 1 (více na www.mas-stolovehory.cz).

V současné době připravuje MAS dokument „Integrovaná strategie území MAS Stolové hory pro období 2014 – 2020“, který bude sloužit jako podklad pro další rozvoj regionu a je i podmínkou pro získání dotací na vybrané aktivity. Abychom ve strategii mohli zohlednit i Vaše názory, potřebujeme znát Vaše postoje a získat od Vás informace, které pak budou v připravované strategii promítnuty.

V návaznosti na dotazníkové šetření proběhnou v regionu veřejná setkání s obyvateli, kde se každý bude moci vyjádřit k tomu, co mu v obci/regionu vadí, chybí, co by chtěl zlepšit i na co by preferoval směřovat prostředky určené pro MAS a její území. Informace o těchto setkáních, stejně jako výsledky dotazníkového šetření, budou včas uveřejněny na webu MAS Stolové hory a dalšími způsoby.

Dotazník je anonymní a všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Stolové Hory.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a ochotu podílet se na rozvoji našeho regionu.

Starostové obcí MAS Stolové hory

Spustit dotazník