Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP)

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie ankiety.

W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o WIP jako Organie Międzynarodowym?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan(i) promocję działalności WIP?
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan(i) jakieś sugestie dotyczące poprawy promocji działalności WIP?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

O sporządzenie jakiego rodzaju sprawozdania (w ramach PCT) wnioskował(a) Pan(i) w WIP?
Wymagana odpowiedź

Proszę ocenić poziom satysfakcji z usług WIP:
Wymagana odpowiedź

Czy ma Pan(i) jakieś uwagi lub ogólne sugestie?

Pozostało 1500 znaków