LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Vrijaf voor de mantelzorger?

Enquête beëindigd.

Zorgen voor een familielid of een andere dierbare, is voor u waarschijnlijk vanzelfsprekend. 'Mantelzorgen' wordt dat genoemd.

Het kan echter zijn dat die zorg langzamerhand steeds meer beslag op u legt en dat u soms even vrijaf wilt of uw handen vrij moet hebben. Om daarna de zorg weer aan te kunnen.

U wilt bijvoorbeeld even uitrusten, een eigen hobby kunnen blijven doen, tijd hebben om de administratie op orde te krijgen, gewoon een boek lezen, boodschappen doen of eens dringend ergens naartoe.

Welzijn Teylingen en WelzijnsKompas Hillegom-Lisse onderzoeken of de inzet van vrijwilligers daarvoor een oplossing zou kunnen zijn. We noemen hen 'respijtvrijwilligers'.

Wij vragen ongeveer 10 minuten van uw tijd om met ons mee te denken. Bij voorkeur en zo mogelijk samen met degene voor wie u zorgt. Sommige van de vragen in de vragenlijst zijn specifiek gericht aan de mantelzorger.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met Maria Zwart, Welzijn Teylingen, 0252 -231805