LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Werken met vrijwilligers in Veenendaal

Enquête beëindigd.

Geachte heer / mevrouw,

De laatste jaren is er veel veranderd in het sociale domein. Landelijk merken organisaties dat dit ook geldt voor het werken met vrijwilligers. Veens is benieuwd of deze landelijke trend ook merkbaar is in Veenendaal. Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons om meer inzicht te krijgen over het werken met vrijwilligers in Veenendaal. Hierdoor kunnen wij samen met u werken aan een goede ondersteuning van de vrijwilligers in Veenendaal. De uitkomsten van deze enquête willen we graag met u delen in een netwerkbijeenkomst in het najaar van 2017.

Hoeveel vrijwilligers telt uw organisatie?
Vereist antwoord

Hoeveel vrijwilligers begeleidt u zelf of worden begeleid door uw afdeling?
Vereist antwoord

Hoeveel beroepskrachten telt uw organisatie?
Vereist antwoord

Hoeveel beroepskrachten telt uw afdeling?
Vereist antwoord

Kunt u een indicatie geven over de samenstelling van uw vrijwilligersbestand? (meer antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Heeft u een idee, hoe vrijwilligers uit de categorieën van de bovenstaande vraag goed inzetbaar zijn voor vrijwilligerswerk?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

Zijn er veranderingen geweest in het aanbod van vrijwilligers? (meer antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Zijn er in het laatste jaar veel wisselingen geweest in het vrijwilligersbestand? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Bent u in de afgelopen periode specifieke problemen tegengekomen in de begeleiding van vrijwilligers?
Vereist antwoord

Heeft uw organisatie scholingsbehoefte voor de vrijwilligers?
Vereist antwoord

Heeft u in het afgelopen jaar te maken gehad met geweld met betrekking tot de vrijwilligers?
Vereist antwoord

Kent uw organisatie vrijwilligersvacatures die moeilijk opvulbaar zijn?
Vereist antwoord

Ziet u mogelijkheden om "moeilijke" vacatures op te lossen?
Vereist antwoord

Heeft u behoefte aan persoonlijk contact?
Vereist antwoord

Onderwerp voor persoonlijk contact?

Heeft u nog overige opmerkingen?

1500 tekens resterend