UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Wypalenie zawodowe nauczycieli - ankieta badawcza

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Przed Panią/ Panem znajduje się ankieta, która dotyczy syndromu wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela/lki. Jej wypełnienie zajmie zaledwie kilka minut. Każda odpowiedź jest dla nas bardzo ważna. Ankieta jest w pełni anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym.

Badanie realizowane jest przez Aleksandrę Wąsik i Annę Piękosz Guerreiro w ramach pracy pisanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytucie Kapitału Ludzkiego.

Prosimy o zaznaczenie stopnia zgody lub nie na skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza "zdecydowanie się nie zgadzam" a 7 "zdecydowanie się zgadzam"