Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Živé Milevsko - průzkum občané

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané města a regionu Milevska,

dovolujeme si vás oslovit s prosbou o vyplnění následujícího anonymního dotazníku, pomocí kterého bychom rádi zjistili vaše potřeby a názory na téma rozvoje města a regionu Milevska.

Vaše názory a náměty nám pomohou nastavit připravovanou strategii rozvoje města a regionu v oblasti Smart City a zohlednit názory a potřeby občanů žijících v našem městě a regionu.

Vyplnění otázek je dobrovolné.

Sběr dotazníků bude ukončen 28. 10. 2018.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Ivan Radosta, starosta města

Vít Král, vedoucí projektu Živé Milevsko

Ohodnoťte jak si vede město v řešení a rozvoji následujících oblastí.

Známkujete od 1 do 5 jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší).

1
2
3
4
5
Nevím
Doprava
Životní prostředí (včetně energetiky a odpadů)
Poskytování služeb a chod úřadu směrem k veřejnosti
Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit
Bydlení a podpora života ve městě
Podpora turismu
Rozvoj a podpora vzdělanosti
Podpora podnikání

Zde můžete slovně rozvést doporučení, co by se mělo v jednotlivých oblastech podle vás ze strany města zlepšit nebo změnit:

Zbývá 1500 znaků

Jak jste spokojen(a) s životem ve městě?

Zde můžete slovně doplnit komentářem:

Zbývá 1500 znaků

Co vnímáte pozitivně na životě ve městě / regionu Milevsko?

Zbývá 1500 znaků

Co vnímáte negativně na životě ve městě / regionu Milevsko?

Zbývá 1500 znaků

Měli byste zájem se zapojit do rozvoje města a regionu?

V případě, že jste odpověděl(a) ANO, můžete uvést, jakou formou byste si zapojení představoval(a):

Zbývá 250 znaků

Informace o Vás

Věk

Nejvyšší dosažené vzdělání

Absolvovali jste nejvyšší dosažené vzdělání ve městě nebo regionu (okrese) Milevsko?

Doba od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání: