Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro pedagogy, odbornou veřejnost, rodiče ev. širší veřejnost - téma podpora škol při péči o děti s problémy v chování a učení

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení přátelé,

oslovuji Vás jako kolegy pedagogy, psychology, psychoterapeuty či rodiče s prosbou. Pracuji pro neziskovou organizaci Rozum a cit z.s. a rádi bychom požádali o grant, prostřednictvím kterého bychom chtěli pomoci školám při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s problémy v chování nebo učení. Rádi bychom se dozvěděli - od odborné i rodičovské veřejnosti, jaké služby by dětem resp. škole byly nejvíce prospěšné, abychom mohli grant co nejlépe a nejužitečněji zacílit. Pokud jste pedagogy, psychology či psychoterapeuty, uvítáme, pokud dotazník vyplníte spíše z odborného hlediska. Předem velice děkuji za vyplnění dotazníku a pokud byste chtěli bližší informace ke grantu, nebo byste rádi spolupracovali (jako škola či jednotlivci), prosím, kontaktujte mě na divoka@rozumacit.org. Ještě jednou velice děkuji.

Jsem .... (pokud jste pedagog, psycholog, psychoterapeut, vyplňte z odborného hlediska)
Povinná odpověď

Co je nejčastější příčinou problémů v chování a učení dětí ve škole? (lze označit i více odpovědí)
Povinná odpověď

Jaký druh pomoci školám (mimo pomoci finanční) by mohl být při práci s dětmi s problémy v chování a učení užitečný? Jaký byste uvítali? (lze i více odpovědí)
Povinná odpověď

Vaše postřehy, doplnění či náměty k tématu? (není povinné)

Zbývá 1500 znaků