Ankieta dla absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowąsie - „Losy Absolwentów”.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

W którym roku ukończyłeś/aś Szkołę Podstawową w Ostrowąsie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Czy SP w Ostrowąsie dobrze przygotowała Ciebie do dalszej nauki?
Wymagana odpowiedź

Czy byłeś/aś zadowolony(a) z warunków kształcenia w szkole (wyposażenie sal, baza sportowa, dostępność książek, kółek zainteresowań itp.)?
Wymagana odpowiedź

Co obecnie robisz?
Wymagana odpowiedź

Jeśli pracujesz, to jakie jest Twoje wykształcenie?

Czy masz osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to jakie?

Pozostało 250 znaków

Czy oferta edukacyjna, którą proponowała szkoła spełniła Twoje oczekiwania?
Wymagana odpowiedź

Czy dostrzegasz zmiany zachodzące w szkole?
Wymagana odpowiedź

Jakie wydarzenie z czasów szkolnych zapisało się w Twojej pamięci?

Pozostało 250 znaków

Czy utrzymujesz kontakt z kolegami i koleżankami ze SP?
Wymagana odpowiedź

Gdzie obecnie mieszkasz?
Wymagana odpowiedź