Patiënttevredenheidsenquête

Geachte heer/ mevrouw,

Wij doen onze uiterste best om op een prettige manier goede tandheelkundige zorg te verlenen. Daarbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en verwachtingen van onze patiënten. Om na te gaan of dat lukt, houden wij deze patiënttevredenheidsenquête. Via dit formulier kunt u als patiënt uw mening geven over onze praktijk en onze zorgverlening.

Dit onderzoek is geheel anoniem. Het invullen kost ongeveer 5 minuten.

Hartelijk dank voor uw medewerking. Wij stellen dit zeer op prijs!

1 Wat is uw leeftijd?

2 Wat is uw geslacht?

3 Hoe heeft u onze praktijk gevonden?
Vereist antwoord

4 Sinds wanneer bezoekt u onze praktijk?
Vereist antwoord

5 Hoe vaak gaat u naar de tandarts voor controles?
Vereist antwoord

6 Ziet u er tegenop om naar de tandarts te gaan?
Vereist antwoord

7 Wilt u dat uw tandarts u waarschuwt wanneer het tijd is voor een controle?
Vereist antwoord

8 Hoe zou u deze notificatie willen ontvangen?
Vereist antwoord

9 Bereikbaarheid van de praktijk
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Bereikbaarheid met eigen vervoer
Toegankelijkheid voor mensen die slecht ter been zijn
Dagelijkse openingstijden
Telefonische bereikbaarheid tijdens de dagelijkse openingstijden
Telefonische bereikbaarheid buiten de openingstijden
De opvang bij spoedgevallen/pijnklachten
De duidelijkheid van de website

10 Het maken van een afspraak
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De manier waarop u telefonisch te woord wordt gestaan
De manier waarop u aan de receptie wordt ontvangen
De termijn waarop u terecht kunt voor een eerste bezoek/ intake
De termijn waarop u terecht kunt voor een controle
De termijn waarop u terecht kunt voor een behandeling
De wachttijd bij een bezoek aan de tandarts
De wachttijd bij een bezoek aan de mondhygiëniste
De manier waarop problemen rond de afspraak worden opgelost

11 De wachtruimte
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De sfeer
De netheid
Het aantal zitplaatsen
De lectuur en de boeken
De brochures/ informatie scherm
Het speelmateriaal voor de kinderen
De aanwezigheid van TV, WiFi en algemene informatie
De wachtuimte

12 De behandelruimte
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De sfeer
De netheid
De hygiëne
De privacy

13 Door welke zorgverlener bent u bij uw laatste bezoek onderzocht en/ of behandeld?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
Rob Heeren (tandarts)
Nienke Heeren (tandarts)
Laura van Heyningen (paro-preventieassistent)
Chuikee Mok (mondhygiënist)
Chiara van Pinxteren (mondhygiënist)
Lisanne Havekotte (preventieassistent)
Dit was mij niet duidelijk
Weet ik niet meer

14 De zorgverlening
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De vakkundigheid van de zorgverlener
De persoonlijke aandacht voor u tijdens de behandeling
De manier van omgang
De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan
"We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen"
Het rekening houden met een eventuele beperking
De tijd die uitgetrokken voor de behandeling
De tijd die er is om vragen te stellen
Het resultaat van de behandeling
De hygiëne

15 Hoe is de uitleg aan u geweest over?
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De algemene toestand van uw gebit
De juiste verzorging van uw gebit
De inhoud van de behandelafspraak
Het resultaat dat u mag verwachten van de behandeling
Eventuele ongemakken na de behandeling (verdoving, pijn e.d.)
De eventuele verwijzing naar orthodontist, kaakchrirurg, psycholoog of...
De kosten van de behandeling of de mogelijke alternatieven

16 Algemeen eindeoordeel over de praktijk
Vereist antwoord

Uitstekend
Goed
Matig
Slecht
n.v.t.
De wijze waarop u als persoon wordt bejegend
De wijze waarop de praktijk is georganiseerd
De manier waarop u tandheelkundig wordt behandeld
De klant vriendelijkheid van de praktijk

17 Zijn er in de praktijk zaken die naar uw mening beter zouden kunnen en zo ja, wilt u kort aangeven welke dat zijn en hoe we ze kunnen verbeteren?
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

18 Zou u ons aanbevelen aan familie of bekenden?
Vereist antwoord